Výstava žákovských prací

Místní akční skupina POHODA venkova ve spolupráci s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují připravila aktivitu na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti – výtvarnou soutěž na téma Život a dílo bratří Čapků. Ve druhé kategorii ( 4.- 6. ročník) zvítězila Eliška Rydlová ze 6.A a ve třetí kategorii ( 7. – 9. ročník) se umístily na 2. místě Vendula Černíková a Kateřina Holá z 9.A. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a vítězům gratulujeme.

                  Mgr. Jana Besedová