Hraběnčiny nové šaty aneb výlet 1.A a 1.B trochu jinak

Za devatero horami, sedmero řekami a třemi hlubokými hvozdy stojí zámek Potštejn a v něm žije hrabě se svou manželkou. Hraběte zajímá jen poklad, který stále hledá na nedalekém hradu a nestará se o to, že jeho paní je již dlouho nemocná. Mnoho mudrců, doktorů a ranhojičů se u ní vystřídalo, mnoho rad padlo, ale hraběnce nepomohlo vůbec nic. Až jednoho dne se v zámku objevily moudré panny s chrabrými jinochy z prvních tříd a splněním lehčích i těžších úkolů (vybírání správných šatů, poznávání barokních staveb, boj na kládě, překonávání překážek, hod na cíl, nácvik tance, skládání básně) se jim podařilo hraběnku uzdravit tak, že se mohla zúčastnit  slavnostního plesu v krásných nových šatech. Stateční zachránci i zachránkyně byli po zásluze odměněni a ze zámku odjížděli velmi spokojeni.

                                                                                                Ivana Hynková, tř. uč. 1.B

FOTO>>>