PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

I v letošním školním roce se již tradičně zúčastnili žáci devátých tříd soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž v přírodopisu vznikla v roce 2006, autorem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Na řešení je stanoven limit 40 minut a každému soutěžícímu je test vyhodnocen ve škole. Následně se výsledky zasílají k vyhodnocení nejlepších řešitelů z celé České republiky. V naší škole obsadil s počtem 71 bodů 1. místo Lukáš Drašnar ze třídy 9.B, na 2.místě se umístily se stejným počtem 66 bodů Tereza Turková z 9.B a Hana Dyntarová z 9.A, 3.místo získal Lukáš Kalousek z 9.B se 63 body.

   Úspěšným řešitelům gratulujeme.

             za vyučující přírodovědných předmětů Mgr. Jaroslava Broumová