LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Na začátku měsíce října proběhla v naší škole Logická olympiáda. Soutěž, kterou pořádá Mensa České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování. Do soutěže se přihlásilo 53 žáků z 5. – 9. tříd. Nejúspěšnějším řešitelem naší školy je Dominik Vokatý ze třídy 5. B, na 2. místě se umístil Lukáš Matoulek z 9. A a na 3. místě Dominik Bašek ze třídy 8. B.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.    

                                           za vyučující matematiky Mgr. Jaroslava Broumová