2.B v království jelena Matěje

Na procházce do Klopotovskéhp údolí jsme viděli zlatého bažanta, prasata jsme neviděli. Potkali jsme jelena Matěje a kozu – hraběnku. Našli jsme dendrofon.

                                                                                                   Jakub Vaněk

Plnili jsme úkoly od Matěje a nejvíce mě bavilo hledání čertí stopy a také jsme byli v čertí jeskyni.

                                                                                                  Emílie Prausová

Vyplňovali jsme úkoly, lezli jsme do jeskyně a skákali do písku. Nakonec jsme měli svačinu. Moc nás to bavilo.

                                                                                                  Berenika Linhartová

 

Hrozně se mi líbil jelen Matěj. A otázky. Taky jsme mohli nakrmit jelena Matěje. Bylo to super.

                                                                                                 Tomáš Němeček

 

Vyplňovali jsme tabulku s úkoly. Pak jsme přišli do centra a dostali jsme odměnu - královskou pečeť a propisovačku.

                                                                                                 Anežka Letzelová

FOTO>>>