V knihovně

Další z řady zajímavých akcí, které naše děti absolvovaly, byla návštěva novoměstské knihovny. Program trval asi hodinu a půl a myslím, že to byl program pro většinu dětí zajímavý. Paní Eva Maurová z dětského oddělení pro nás měla připravené povídání o pohádkách s ukázkami z knížek starších i nově vydaných. Děti se s chutí zúčastnily psaní pohádky. Některá dílka byla vskutku originální - děti totiž nepsaly obvyklým způsobem, ale každá dvojice napsala dvě věty, papír přeložila a další dvojice, aniž napsané věty viděla, na ně měla navázat.

Že tímto způsobem vznikly pohádky někdy absurdní, někdy vtipné, ale hlavně plné neotřelých nápadů, se můžete přesvědčit ve třídě 3.A. Zde budou díla vystavena i s ilustracemi, které děti vytvoří při některé z příštích hodin výtvarné výchovy.

Myslím, že akce se všem líbila, mnozí odcházeli vyzbrojeni knihami, které se chystají přečíst. A za sebe mohu říct, že pokud tyto komentované návštěvy v knihovně přivedou alespoň některé z žáků ke čtení a k zájmu o knihy, spatřuji v tom obrovský smysl.

                                                         Pavlína Klučková,
                                                   asistentka pedagoga