Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 najdete zde >>>

Den bez aut

V pátek 18.9. proběhl Den bez aut. Třída 4.B se vypravila vlakem na dopravní hřiště do Náchoda. Během dopoledne si žáci procvičili dopravní značky a dopravní situace. Vzali si  s sebou i cyklistické helmy, proto si také mohli vyzkoušet bezpečnou jízdu na půjčených kolech.

Den bez aut byl první společnou akcí třídy 1.A. Děti zjišťovaly, kdo chodí do školy pěšky a kdo jezdí autem. Pak si všichni společně vysvětlovali význam některých dopravních značek. Také se pustili do kreslení obrázků s dopravní tematikou. Následně žáci vyrazili před školu a prohlédli si všechny značky. Nakonec si vysvětlili, jak se správně přechází přes přechod.

Třídy 5.A a 3.B se tento den zúčastnily výzkumu, ve kterém se snažily najít odpovědi na následující otázky: Vědí lidé o akci Den bez aut? Chápou, že by měli tento den omezit jízdu autem? Jak vypadá dopravní situace při příjezdu a výjezdu z Nového Města směr Náchod? Při dotazování děti z 5.A zjistily, že lidé většinou o Dni bez aut vědí. Tatínkové odpovídali, že autem musí jet do práce. Maminky do práce většinou chodí pěšky nebo jezdí na kole, pokud pracují v Novém Městě. Děti ze 3.B zjistily, že z dotazovaných lidí o Dnu bez aut nikdo neví. Při porovnávání počtu aut, která projela v dané lokalitě, si děti ověřily, že počet aut nezávisel na určitém dni. V oba dny (úterý a pátek) projel přibližně stejný počet aut.

V projektovém vyučování se 3.A věnovala bezpečnosti na ulicích v našem městě, žáci si zopakovali chování chodců v dopravním provozu a  vyrobili některé dopravní značky. A na závěr děti některé dopravní situace  zakreslily na chodník před školou.   

5.B oslavila Den bez aut jízdou na kolech. Žáci jeli od školy na atletický stadion, kde uspořádali závody. Potom se přemístili na bývalé dopravní hřiště a ze značek, které si sami vyrobili, si připravili dopravní situace. Značky se učili a dopravní situace řešili. Nakonec uspořádali jízdu zručnosti.

Třída 2.B se nejprve vydala na křižovatku poblíž kruhového objezdu a tam zaznamenávala počty projíždějících dopravních prostředků. Děti pracovaly ve dvou skupinách, jedna evidovala dopravní prostředky pro osobní přepravu a druhá dopravní prostředky pro nákladní přepravu. Po vyhodnocení záznamů obou skupin se žáci přesunuli na bývalé dopravní hřiště. Zde si společně zopakovali a procvičili znalosti dopravních značek a dopravních situací. Na závěr děti kreslily na asfalt obrázky s dopravní tematikou - značky, křižovatky apod.

FOTO >>>