Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 najdete zde >>>

Výdej obědů

 

VÝDEJ OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ od pondělí 19. 10. 2020

 

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů v daném čase (viz rozpis). Je nutné dodržovat stanovený rozpis, aby nedocházelo k prolínání žáků mezi ročníky. V případě, že obědy chcete, je nutné si je přihlásit! V současné chvíli mají žáci obědy odhlášené.