Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Jak trávíme volný čas

Přehled kroužků se otevře po kliknutí na tabulku.

Poplatky za školní družinu a kroužky ŠD/ŠK najdete v tabulce „POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 2020/2021“ na stránkách školy v sekci „ŠKOLNÍ DRUŽINA“.

Nezapomeňte prosím na termín plateb školní družiny, školního klubu a kroužků ŠD/ŠK (do 31. 10. 2020).

Ti, kteří si poplatky z loňského šk. roku převedli na letošní školní rok, nemusí letošní platby za 1. pololetí řešit, mají předplaceno.

V případě neotevření kroužků ŠD/ŠK do konce prosince 2020 z důvodu současné obtížné situace, budeme na konci kalendářního roku řešit vrácení nebo převedení poplatku za kroužky ŠD/ŠK na druhé pololetí.

                                 Děkujeme za pochopení

                                                                        Vychovatelky ŠD/ŠK