Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 najdete zde >>>

Učební plány

Ve školním roce 2019 - 2020 probíhá výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP „Malecí v.01.2018“ č. j. ZŠ Ško383/2018.

Učební plány k nahlédnutí zde 1. stupeň >>> 
                                                 2. stupeň >>>