Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 najdete zde >>>

Projekty 2017

Dotace MÚ - prevence

1) Jsme na jedné lodi - 11 000,- Kč
2) Nezávislost bez závislostí - 10 000,- Kč
3) Když nemůžeš, tak přidej - 11 000,- Kč
4) Je správné žít online - 8 000,- Kč

Dotace KÚ

1) Fotodílny 2017 - 15 000,- Kč
2) Zájmové kroužky - 14 000,- Kč
3) Táhneme všichni za jeden provaz – pokračování - 28 000,- Kč 

Dotace MŠMT

1) Prevence rizikového chování: Bezpečné klima v českých školách - 79 980,- Kč
2) Projekt zjednodušeného vykazování: Zdravá škola Malecí - 887 736,- Kč.