Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Školní družina

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Činnost všech kroužků je do odvolání pozastavena. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. - 5. tříd. Každé oddělení má vlastní moderně vybavenou prostornou hernu, dále děti využívají společenskou místnost s televizí a DVD, výtvarnou učebnu, čítárnu, kuchyňku, tělocvičnu a chodbu s dětským koutkem.

    Provoz školní družiny je zajištěn od 6:15 do 17:00 hodin, první a poslední školní den od 6:30 do 15:00 hodin. 

   V případě příznivého počasí mají děti možnost trávit volný čas v prostoru školní zahrady, kde se nacházejí lavičky, skluzavky, pískoviště, dřevěné sestavy a různá další zařízení pro trávení volného času.

    Kromě odpočinkové a rekreační činnosti, mohou děti využít pestrou nabídku zájmových kroužků školní družiny a školního klubu. Pro děti, které navštěvují ŠD, je také připraven celoroční projekt Těšíme se na ... Jedná se o jedno i vícedenní akce, jejichž výběr je přizpůsoben zájmu dětí a rodičů.

   Naše školní družina má od roku 2007 svůj vlastní Školní vzdělávací program "Zábava je naše radost".

 

Přehled kroužků se otevře po kliknutí na tabulku.

 

 

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 2020/2021

Nezapomeňte prosím na termín plateb školní družiny, školního klubu a kroužků ŠD/ŠK (do 31. 10. 2020).

Ti, kteří si poplatky z loňského šk. roku převedli na letošní školní rok, nemusí letošní platby za 1. pololetí řešit, mají předplaceno.

V případě neotevření kroužků ŠD/ŠK do konce prosince 2020 z důvodu současné obtížné situace, budeme na konci kalendářního roku řešit vrácení nebo převedení poplatku za kroužky ŠD/ŠK na druhé pololetí.

Děkujeme za pochopení

                                      Vychovatelky ŠD/ŠK

po kliknutí na tabulku se otevře soubor ve formátu pdf