Školní družina

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. - 5. tříd. Každé oddělení má vlastní moderně vybavenou prostornou hernu, dále děti využívají společenskou místnost s televizí a DVD, výtvarnou učebnu, čítárnu, kuchyňku, tělocvičnu a chodbu s dětským koutkem.

    Provoz školní družiny je zajištěn od 6:15 do 17:00 hodin, první a poslední školní den od 6:30 do 15:00 hodin. 

   V případě příznivého počasí mají děti možnost trávit volný čas v prostoru školní zahrady, kde se nacházejí lavičky, skluzavky, pískoviště, dřevěné sestavy a různá další zařízení pro trávení volného času.

    Kromě odpočinkové a rekreační činnosti, mohou děti využít pestrou nabídku zájmových kroužků školní družiny a školního klubu. Pro děti, které navštěvují ŠD, je také připraven celoroční projekt Těšíme se na ... Jedná se o jedno i vícedenní akce, jejichž výběr je přizpůsoben zájmu dětí a rodičů.

   Naše školní družina má od roku 2007 svůj vlastní Školní vzdělávací program "Zábava je naše radost".

 

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 2018/2019

po kliknutí na tabulku se otevře soubor ve formátu pdf

 Pokud dítě navštěvuje pouze ranní školní družinu platí měsíčně 20 Kč.

 

TĚŠÍME SE NA ...

po kliknutí na obrázek se otevře soubor ve formátu pdf