Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Školní jídelna

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Jídelníček na březen najdete zde >>>

 

Kontakt školní jídelna:

  • Telefon       491 474 320
  • Email          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            

 

Vedoucí školní jídelny: Hana Smolová

Vedoucí kuchařka: Zlata Petrová

                                                                                              

Výdej obědů v době od 11:20 do 13:45 hodin.

Platbu obědů
Platbu obědů lze provést bezhotovostně a to do 20. předchozího měsíce (podmínkou je uvést VS, který sdělí vedoucí ŠJ) nebo hotově, v kanceláři ŠJ denně od 7:00 do 8:00, dále pak od 9:30 do 10:00 nebo každé pondělí od 12:00 do 15:00.


Odhlašování a přihlašování obědů během měsíce:

- v kanceláři ŠJ 1 den dopředu do 12:00, lze i telefonicky
- od 7:00 do 8:00 hodin
- od 9:30 do 10:00 hodin
- na internetu 2 dny dopředu do 12:00

 

Cena čipu   120  Kč (zakoupený čip je v majetku strávníka)

 

Cena obědů

věk strávníka

druh stravy

finanční normativ

žáci školy

 

 

7 - 10 let

oběd

23 Kč

11 - 14 let

oběd

25 Kč

15 let a více let

oběd

26 Kč

zaměstnanci školy

oběd

27 Kč 

cizí strávníci

oběd

56 Kč 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok je od 1. 9. do 31. 8.

 

V případě nemoci je možno oběd 1.den vyzvednout, aby nepropadl, pak je nutno ho odhlásit. Pokud je žák nemocný více dnů, nelze si chodit každý den s nosičem pro obědy. 
Pokrm vydaný do nosiče je určený k okamžité konzumaci, nelze jej dále uchovávat.
Za dohled v jídelně nad žáky zodpovídá osoba k tomu určená.

 

Volba obědů

Adresa přihlášení:   www.strava.cz
Číslo zařízení:         0521

 

 Bezhotovostní úhrady stravenek >>>