Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Školská rada

Členové školské rady

předseda: Mgr. Hana Rydlová

zapisovatel: Mgr. Václav Kupka

za zákonné zástupce:   

Mgr. Jana Balcarová
Mgr. Hana Rydlová  
Ing. Kateřina Jirmanová

kontakty na zákonné zástupce >>>
                              
za pedagogické pracovníky:   

Mgr. Vendula Dyntarová
Mgr. Renata Kárníková
Nataša Miltová                

za zřizovatele

Petr Hable
Mgr. Václav Kupka
Věra Řeháková

Zápis č.1 ŠR - 4. 1. 2018

Zápis č.2 ŠR - 7. 2. 2018 - příloha č.1

Zápis č.3 ŠR - 11. 4. 2018 - příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3

Zápis č.4 ŠR - 23. 5. 2018

Zápis č.5 ŠR - 12. 9. 2018

Zápis č.6 ŠR - 14. 11. 2018

Zápis č.7 ŠR - 5. 12. 2018

Zápis č.9 ŠR - 4. 9. 2019 - příloha č.1

Zápis č.10 ŠR - 3. 10. 2019

Zápis č.12 ŠR - 13. 5. 2020

Zápis č.13 ŠR - 31. 8. 2020