Školáci černá small 100

87390

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

  MALECÍ 2022 2023

   

Aktuální informace

Fotíme a pomáháme... Věčný kalendář Olivovy nadace (foto od našich žáků) je možné zakoupit zde >>>

27.11. - 1.12. - Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
30.11. - Okresní kolo ve florbalu (vybraní žáci 2.stupně)
4. - 8.12. - Dějepisná olympiáda - školní kolo
4.12. - Hlasování o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 1.stupně
5.12. - Hlasování o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 2.stupně
5.12. - Mikulášská nadílka pro 1.stupeň       
7.12. - Exkurze chov plazů - třída 6.B 
           Vánoční výstava a třídní schůzky (od 16:30 1.stupeň, od 17:00 2.stupeň)
________________________

Naše škola je školou sídlištního typu, byla postavena novoměstskými občany v rámci „akce Z“. Do provozu byla dána ve školním roce 1985 – 86, kdy byl zprovozněn první pavilon, v roce 1986 – 87 začalo školní vyučování i ve všech ostatních pavilonech včetně školní jídelny.

Škola je pavilonového typu, má samostatné budovy 1. stupně, 2. stupně, školní družiny a centrálních funkcí, školní jídelnu a tělocvičnu se dvěma tělocvičnými sály. Ke škole patří rozsáhlý pozemek, jenž je rozdělen na několik částí:

  • Odpočinková zóna školní družiny s houpačkami a lavičkami
  • Školní pozemek, na němž jsou zeleninové záhony, pařníky a ovocné stromy
  • Volná zóna, kde je umístěna houpačka a lavičky
  • Škvárové hřiště  

Všechna tato prostranství jsou hojně využívána při výuce a zejména při relaxaci a sportovním vyžití žáků školy.

Škola sousedí se sportovním stadionem, jehož provozovatelem je Sportovní klub Nové Město nad Metují, za úhradu je tento areál využíván ke sportovní činnosti žáků. V těsné blízkosti školy stojí i menší plavecký bazén, do něhož docházejí žáci na řízený plavecký výcvik a vyšší ročníky ho využívají k plavání v rámci oživení hodin tělesné výchovy.

Škola je moderně zařízena, na prostorných světlých chodbách visí spousta pěkných obrázků a jiných výrobků žáků. Tyto práce zpříjemňují dětem i dospělým pobyt ve škole a nemalou měrou přispívají k příjemnému prostředí, které každého návštěvníka ihned zaujme. Mezi pavilony vede široký koridor, který je využíván jako výstavní plocha pro pořádání nejen tradičních vánočních a velikonočních výstav.

Ve škole pracuje žákovský parlament. Žáci druhého stupně na pravidelných schůzkách řeší otázky provozu školy a předkládají své náměty vedení školy. U vchodu do školy je zřízena schránka na náměty dětí i rodičů.

Žáci školy mohou v rámci svého volného času navštěvovat v odpoledních hodinách velké množství zájmových kroužků, které vedou učitelé a vychovatelky školní družiny.

Škola se zúčastňuje mnoha soutěží místního, okresního i oblastního charakteru, v nichž žáci dosahují výborných výsledků. Největší množství je především sportovních soutěží a turnajů, dále to jsou soutěže v českém jazyce, anglické a německé konverzaci, historii, zeměpisná olympiáda, chemická olympiáda, recitace, Pythagoriáda, matematická olympiáda, řada výtvarných soutěží, dopravní soutěž, přírodovědné soutěže… .Všechna umístění jsou výsledkem nejenom píle žáků a studentů, ale nemalou zásluhu na nich má i výborné metodické vedení učiteli.

Žáci, kteří odcházejí na střední školy a učiliště, jsou vždy dobře připraveni nejen po stránce vědomostní, ale i ze strany praktických dovedností. Dovedou se bez problémů zapojit do nových kolektivů, dokáží se orientovat a řešit běžné denní povinnosti a úkoly.

Do projektu Zdravá škola se naše škola zapojila v 1. kole a byla zařazena v roce 1992 do národní sítě. Cílem projektu bylo chápat celý proces jako dlouhodobý program pro rozvoj školy, jako strategii rozvoje celého zařízení, přičemž základem bylo to pozitivní, čeho jsme dosáhli, a stavění na těchto pozitivech. Přínosem pro práci školy byla i účast pedagogických pracovníků na akcích pořádaných Národním centrem podpory zdraví, později Státním zdravotním ústavem.

Od školního roku 2021 - 2022 byla provedena úprava počítačové učebny, do níž žáci chodí na výuku informatiky i jiných předmětů. Obě učebny jsou připojeny na internet, pracují s nejnovějším OS. Žáci učebny využívají nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v jiných předmětech ( cizí jazyky, rodinná výchova, zeměpis..). Používají nejnovější a kvalitní software.

doucovani    digitalizujeme školu   OPJAK publicita

ovoce do skol

 scio obr  women_for_women_logo.jpg
 zdrava skolaLogo_Recyklohraní_aneb_Ukliďme_si_svět.jpg proskoly.jpg 
   

   

 

          

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates