Akce

Únor

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2016/2017

8.2.  - 3.žákovský parlament
          - zástupci tříd od 13.45
            ve sborovně

9.2.  - Preventivní program
           Semiramis - 6.A

        - MIA - Dětský parlament
          (od 9:00 v ZŠ na Králíčku)

13.-17.2. Týden matematické
           soutěže Pangea
           (6.-9.ročník)

15.2.  - odevzdání přihlášek na SŠ
              (kontrola správnosti,
               podpisy ŘŠ)

           - akce pro NONU
              organizace karnevalu
              třída 6.B, od 9:30 - 11:30
              malá TV

           - okresní kolo soutěže AJ
              Náchod

16.2.  - 1.setkání předškoláků
              od 15:00 hod., organizuje
              1.stupeň

17.2.  - ŠD - maškarní rej

20.-24.2.  - jarní prázdniny

V průběhu měsíce zdravé svačinky ve ŠD.

Ocenění společnosti Scio