Akce

Květen

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2015/2016


10.5. - výchovný koncert P. Šporcla
            od 10:00 hod. v Kině 70
             1.- 6. ročníky

11.5. - oblastní kolo soutěže
            Mladých zdravotníků
            v Náchodě

         - Turnaj v KUBB, od 9:00 hod.
           na Králíčku, žáci 2.stupně

         - testování ČŠI žáků 6.ročníku

12.5. - fotografování tříd

13.5. - konzultační den PPP Náchod
            1. stupeň

16.-18.5. - preventivní program
                    Deštné (třída 2.B)

17.5. - Pohár rozhlasu (atletika)

18.5. - Pasování 1. tříd na čtenáře
             Městská knihovna,
             od 9:15 hod., 1.A,1.B

          - testování ČŠI žáků 6. ročníku

          - 5. žákovský parlament
            od 13:45 ve sborovně

19.5. - třídní schůzky
            od 16:00 rada rodičů
            od 16:30 schůzky 1. stupeň
            od 17:00 schůzky 2. stupeň

23.5. - začátek plavání 1.B
            od 9:00 - 10:30 hod.

23.+24.5. - okresní kolo
           Pythagoriády (6.A, 6.B, 8.A)

24.5. - preventivní program Mandl
             třída 6.B

25.5. - sportovní den, odpolední
            akce, pro žáky na stadionu
            Gen. Klapálka

26.5. - MIA parlament, poslední
             schůzka
            od 9:00 hod. na MÚ

         - preventivní program Mandl
           třída 6.A

27.5. - Zájezd Praha - výstava
            Karel IV.
            žáci 2. stupně

27.-28.5. - přespávačka ve ŠD
                   (akce ke Dni dětí)
                   žáci 1.+2. tříd

30.5. - Program
            "Pernštejni - 30 letá válka"
             od 10:55 hod. v TV, 2.stupeň

31.5. - obvodní atletika ŠD
             od 8:30 hod. na stadionu
             Gen. Klapálka
            

Ocenění společnosti Scio