Akce

Listopad - Prosinec

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2016/2017

29.11.  Obvodní vybíjená ŠD

30.11.  Divadlo Beránek Náchod
              - Pověsti pro štěstí
               - 6.+ 7. ročníky

 

1.12. -  Preventivní program
             Semiramis, třída 9.A
          - Konzultační den psycholožky
          - Konec plavání 4.B

 

2.12. - VVP - 9.A - prezentace SŠ

 

6.12. - Mikuláš ve třídách 1.stupně
            1.+2. hodinu
          - Beseda v MK, třída 6.B
            "Pověsti Novoměstska"

 

7.12. - Besedy "Fin. gramotnost"
            1.-4. hodiny, 2. stupeň

 

8.12. - roční kontrola BOZP a PO
          - MIA parlament - v SOU,
            zástupci školy
            (Pavlík, Roštlapilová)
          - Exkurze Nemocnice Náchod
            třída 3.B

 

13.12. - Adventní Praha
              a Divadlo S+H, třída 3.B

 

15.12. - Předvánoční akce NONA
              2.+.3. hod., org.pomoc 7.A
           -  tř. schůzky  a ván. výstava
      v 15:00 - rada rodičů
      v 15:30 - vystoupení kroužků ŠD
      v 16:00 - zahájení ván.výstavy
      v 16:30 - tř. schůzky - 1.stupeň
      v 17:00 - tř. schůzky - 2.stupeň
     od 17:00 - inf. VP k přijímacímu
       řízení na SŠ a VG (pro 5.r. a 9.r.)
        v učebně 7.B

 

19.12. - Konec plavání 5.A

 

20.12. - Konec plavání 5.B

 

21.12. - Vánoční besídky ve třídách

 

22.12. Volno ředitele školy

 

23.12. - 2.1.2017 - vánoční prázdniny

 

 


       


            

Ocenění společnosti Scio