Akce

Říjen

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2016/2017

3.10. - Seminář Dr. L. Pekařové -
            Spolupráce učitele a rodiče

 

4.10. - Pohár starosty - dopravní
            soutěž v Náchodě

          - Vyhodnocení fotosoutěže
            "Šťastné stáří očima dětí"
             B. Roštlapilová

 

5.10. - Žákovský parlament - od
            13:45 hod. ve sborovně

 

7.10. - 8.10. - Volby

 

6.10. - 8.10. - preventivní akce ŠD
            na Horalce - "Překonej sám 
            sebe"

 

7.10. - Volba povolání - výstava SŠ
            a firem v Náchodě
            třída 9.A

 

13.10. - MIA parlament,
              od 9:00 hod.
              na MÚ (B.Roštlapilová - 8.A,
              A.Pavlík - 9.A)

            - sběr papíru (od 13:00 hod.
              do 18:00 hod. v prostoru
              rampy)

           - setkání rodičů
             od 16:00 hod. rada rodičů
                                   (ve sborovně)
             od 16:30 hod. ve třídách

 

14.10. - sběr papíru (od 7:00 hod.
              do 10:00 hod.)

 

17.10. - Dopravní hřiště Náchod
               třída 4.B

 

19.10. - Divadlo Slunečnice Brno
              výchovné koncerty
              - od 8:30 hod. Hrajeme si
                s pohádkou (1.- 4. třídy)
             - od 10:30 hod. Muzikály, jak
                je neznáte (5.- 9. třídy)

 

20.10. - Exkurze do Kutné Hory
              třídy 8.A, 9.A

 

21.10. - Dopravní hřiště Náchod
              třída 4.A

            - Exkurze Hvězdárna HK
               třídy 5.A a 5.B

            - Volba povolání - návštěva
              Úřadu práce Náchod, 9.A

 

26.10. - 27.10. - podzimní prázdniny

 

31.10. - Začátek bruslení

 

Ocenění společnosti Scio